• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون سخت افزار
    1-     مدیریت و ساماندهی فرآیند واردات، توزیع و خدمات پس از فروش محصولات حوزه اختیار این کمیسیون.
    2- 
    پایش  اخبار، قوانین و آئین نامه های مربوط به حوزه عملکرد ذینفعان کمیسیون و ارائه راهکار و برنامه ریزی برای حل نواقص قوانین موجود در حوزه های مختلف اعم از امور اداری مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا، تعرفه ها و مشکلات گمرکی، مشکلات و مسائل ارزی و مالیاتی و مسائل مربوط به بازرسی و استاندارد کالا، ساماندهی و نظم بخشی بازار.
    3- 
    تلاش در جهت توانمند سازی سازمان به منظور حضور در مراکز تصمیم ساز به منظور تصویب و یا عدم تصویب قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوط به حوزه فعالیت کمیسیون، در جهت منافع کلی اعضای صنف اعم از وارد کننده، تولید کننده، توزیع کننده و عرضه کنندگان خدمات
    4- 
    برنامه ریزی به منظور ارائه راهکارهایی جهت مقابله با تقلب، قاچاق کالا، تبلیغات دروغین، در جهت بهبود وضعیت بازار.
    5- 
    بررسی راهکارهای مقابله با هجمه ورود شرکت های خارجی به ایران و تدوین مقررات و آئین نامه های پیشنهادی به مراکز تصمیم گیر دولتی، در جهت حفظ و احقاق حقوق از شرکت های ایرانی.
    6- 
    ارائه راهکارهای کاهش قیمت تمام شده از طریق حذف و یا تعدیل موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای نامتعارف، به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده نهایی و بالابردن توان خرید عموم مردم در جهت رونق بازار.
    7- 
    مشارکت، ارتباط و تعامل سازنده با هیئت مدیره نصر تهران و دیگر کمیسیون های سازمان ئ تاثیر گذاری در مصوبات مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون سخت افزار.
    8- 
    ارایه راهکار در جهت ارتقا خدمات پس از فروش به منظور رعایت حقوق مصرف کننده نهایی از طریق تدوین آئین نامه های مربوط به خدمات پس از فروش کالاهای این حوزه ، گارانتی و همچنین آئین نامه های مربوط به حوزه خدمات و نگهداری از طریق تعامل هم افزا با سازمانهای مرتبط از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان.
    9- 
    تعامل هم افزا، رایزنی و هماهنگی با اتحادیه  و سایر مجامع و انجمن هائی که در مسائل و موارد مربوط به حوزه عملکرد کمیسیون اشتراک دارند
    10- 
    ایجاد رابطه دو سویه مستمر و مفید با بدنه صنف از طریق شبکه های اجتماعی.
    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    سومین جلسه کمیسیون سخت افزار ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ 17:00 تا 19:00
    دومین جلسه کمیسیون سخت افزار ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ 17:30 تا 19:00
    اولین جلسه کمیسیون سخت افزار ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ 17:30 تا 19:00   • راهنمای تکمیل پروفایل عضویت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان