• معاونان توسعه مدیریت و منابع ودانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می کند

    فرا خوان همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع

    کد: 22579
    تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
    منبع خبر: روابط عمومی
    تعداد بازدید: 518
    همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ 4 اسفند در قزوین به همراه نمایشگاهی به منظور ارائه توانمند های استان در حوزه نرم افزار و سخت افزار برگزار می گردد.

    همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ 4 اسفند در قزوین به همراه نمایشگاهی به منظور توانمندی های استان در حوزه نرم افزار و سخت افزار برگزار می گردد.

    لذا شرکت هایی که تمایل به شرکت در این نمایشگاه یک روز را دارند درخواست خود را تا تاریخ 29 بهمن ماه به دبیرخانه سازمان ارسال نمایند.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
        • راهنمای تکمیل پروفایل عضویت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان