• ابلاغیه به شرکت های مجری اتوماسیون اداری

    کد: 27162
    تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
    منبع خبر:
    تعداد بازدید: 303
    ابلاغیه به شرکت های مجری اتوماسیون اداری

    با عنایت به عنصر مهر زمان در مکاتبات و تعاملات اداری ، حسب دستور رئیس جمهور محترم ،دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ،مولفه ساعت و دقیقه در سربرگ تمام نامه های اداری صادره ریاست جمهوری ، طراحی و تعبیه شد .که این اقدام به نوبه ی خود سبب شتاب دهی و پیشگیری از ایجاد وقفه و معطلی در جریان ارسال و تبادل مکاتبات گردیده است؛ افزون بر این شفافیت در عملکرد دبیرخانه های مبدا و مقصد را نیز موجب شده است .

    نظر به اجرای موفقیت آمیز تعبیه این عنصر شایسته است ،لذا شرکت های مجری اتوماسیون های اداری کشور در جهت یکپارچگی و وحدت رویه نسبت به طراحی و درج ساعت و دقیقه در اتوماسیون های اداری اقدام نمایند.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
        • راهنمای تکمیل پروفایل عضویت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان