• بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب

    کد: 27466
    تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
    منبع خبر:
    تعداد بازدید: 80
    بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب

    در جهت بهره مندی عموم بدهکاران سازمان تامین اجتماعی از قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب از جمله اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای ، بدین وسیله به استحضار می رساند :

    با عنایت به ماده 2  مصوبه 128297 / ت 53869 هـ مورخ 95/10/15 و مصوبه شماره 20191 / ت / 6540 هـ مورخ 98/02/24 هیات محترم وزیران و در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 13 ،قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای خدماتی کشور و تقویت آنها در امر صادرات ، کلیه کارگاههای فعال (تولیدی، خدماتی ، صنعتی و معدنی ) با رعایت ماده 4 مصوبه مذکور مبنی بر تایید از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی ، مشمول بخشودگی جرائم بوده و شرکت های عضو سازمان نصر نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند .

    لذا با توجه به مراتب فوق الذکر کلیه کارفرمایان می توانند تا تاریخ 98/06/13 نسبت به ارائه درخواست بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب به شعب تابعه سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و در صورت احراز شرایط مندرج در مصوبات فوق الاشاره و بخشنامه شماره 4181/98/1000 مورخ98/06/26 مشمول بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب گردند .

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
        • راهنمای تکمیل پروفایل عضویت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان