• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    اعضاء هیئت مدیره
     
    ردیف نام  و نام خانوادگی سمت
    1 احمد باغبانها رییس هیات مدیره
    2
    حامد فتوحی
    عضو هیات مدیره و دبیر
    3
    محمد مهدی آهنی ها عضو هیات مدیره و خزانه دار
    4 محمود عاشری عضو هیات مدیره و نایب رییس اول
    5 فرزاد افروز عضو هیات مدیره و نایب رئیس دوم
    6 محمد منتظری عضو هیات مدیره
    7 محمد رضا نصر آبادی عضو هیات مدیره
    8 فرهنگ آریا شکوه عضو هیات مدیره
    9 علی حاجی شفیعی ها عضو هیات مدیره
    10 فرشید آریا شکوه عضو هیات مدیره
    11 حدیث پوررضایی عضو هیات مدیره
    12 بابک رسا بازرس
     
     
        • راهنمای تکمیل پروفایل عضویت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان