•  
    حکیم اله آقاجانی
    حکیم اله آقاجانی

    حکیم اله آقاجانی

    کد عضویت: 28030038
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: سخت افزار و مشاوره زیرساخت
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
    استان: قزوین
    پست الکترونیکی: caspian_computer@yahoo.com
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان