•  
    میرزا الیاسی
    میرزا الیاسی

    میرزا الیاسی

    کد عضویت: 28030041
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۰/۱۰/۳۰
    استان: قزوین
    پست الکترونیکی: mirza4work@gmail.com
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان