•  
    پوراندخت آقابیگی
    پوراندخت آقابیگی

    پوراندخت آقابیگی

    کد عضویت: 28030056
    نوع: مشاور رتبه 3
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
    استان: قزوین
    پست الکترونیکی: paghabeygi@gmail.com
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان