•  
    زیبا احمدی
    زیبا احمدی

    زیبا احمدی

    کد عضویت: 28030079
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
    استان: قزوین
    پست الکترونیکی: industryzz@gmail.com
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان