•  
    شهرزاد افخمی
    شهرزاد افخمی

    شهرزاد افخمی

    کد عضویت: 28030023
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
    استان: قزوین
    پست الکترونیکی: shah_afa@yahoo.com
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان