•  
    محمد اسکندرزاده علمداری
    محمد اسکندرزاده علمداری

    محمد اسکندرزاده علمداری

    کد عضویت: 28030101
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: نرم افزار و پورتال
    رشته تخصصی 2: مشاوره مدیریت و آموزش
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
    استان: قزوین
    پست الکترونیکی: pro_s_a@yahoo.com
    آدرس وب سایت: www.samaneArta.com
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان