•  
    محمود آقاعلیخانی
    محمود آقاعلیخانی

    محمود آقاعلیخانی

    کد عضویت: 28030100
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
    استان: قزوین
    پست الکترونیکی: alikhani_mahmood@yahoo.com
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان