•  
    حامد اقاعلیخانی
    حامد اقاعلیخانی

    حامد اقاعلیخانی

    کد عضویت: 28030119
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
    استان: قزوین
    پست الکترونیکی: h.alikhani@gmail.com
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان