•  
    ملیحه اخوان قدس قزوینی
    ملیحه اخوان قدس قزوینی

    ملیحه اخوان قدس قزوینی

    کد عضویت: 28030153
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: شبکه و اینترنت
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
    استان: قزوین
    پست الکترونیکی: maliheh_akhavanghods@yahoo.com
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان