• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون نرم افزار و نشر الکترونیک

    کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای  استان قزوین با هدف برقراری ارتباط صنفی بین شرکت‌های نرم‌افزاری و سازمان تشکیل شده است و گستره عضویت آن، همه شرکت‌های فعال در زمینه طراحی، تولید، ارایه و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری و بسته‌های نرم‌افزاری آماده، همچنین شرکت‌های مشاوره و نظارت در حوزه نرم‌افزار را در برمی‌گیرد. ماموریت این کمیسیون در سه محور زیر تعریف شده است:

    1-
    حفظ ارتباط دوسویه بین سازمان و شرکت‌های نرم‌افزاری
    2-
    تصمیم‌سازی برای سازمان در حوزه نرم‌افزار
    3-
    مشارکت در اقدامات اجرایی سازمان.

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    معرفی دبیر ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ 17:30 تا 19:00
    بررسی رزرمه متقاضیان جهت حضور در کمیسیون ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ 17:30 تا 19:00   • راهنمای تکمیل پروفایل عضویت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان