• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون مشاوران
    • بررسی  و برگزاری آزمون مشاوران  
    • بررسی تعرفه خدمات فنی و مهندسی سال
    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    اولین جلسه کمیسیون مشاوران ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ 17:30 تا 19:00   • راهنمای تکمیل پروفایل عضویت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان