• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون آموزش و پژوهش

    کمیسیون آموزش و پژوهش به منظور ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار اعضای نظام تهیه و تدوین استانداردهای مورد نیاز در زمینه های طرح های پژوهشی و طراحی در دوره های کوتاه مدت برقراری ارتباط با مراکز آموزشی، دانشگاهی و پژوهشی برگزاری دوره های کوتاه مدت و سمینارهای آموزشی برای اعضای صنف رایزنی و ملاقات با مراجع جهت معرفی و رفع مشکلات اعضای آموزشی تاسیس گردیده است

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت   • راهنمای تکمیل پروفایل عضویت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان