• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیئت مدیره دوره چهارم

     نام و نام خانوادگی: محمود عاشری
    سمت سازمانی : رئیس هیئت مدیره
    شاخه فروشگاه ها
    فروشگاه تراشه حساب نوین

     

    نام و نام خانوادگی: حمید صرافها
    سمت سازمانی : دبیر سازمان
    شاخه شرکت ها
    شرکت البرز نت رایانه 

     

    نام و نام خانوادگی: علی حاجی شفیعها
    سمت سازمانی : نایب رئیس اول هیئت مدیره
    شاخه شرکت ها
    شرکت سامانه ارتباطات قاصدک  

    نام و نام خانوادگی: قدرت اله عبدالرزاقی
    سمت سازمانی : نایب رئیس دوم هیئت مدیره
    شاخه فروشگاه ها
    فروشگاه امیر کامپیوتر

     
    نام و نام خانوادگی: مهدی جورابدوزان
    سمت سازمانی : خزانه دار
    شاخه شرکت ها
    شرکت آتی سازان شبکه دایان  

    نام و نام خانوادگی: بابک رسا
    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
    شاخه شرکت ها
    شرکت پردازشگر قزوین
       

     

    نام و نام خانوادگی: محمدرضا مشیری
    سمت سازمانی : دبیر
    شاخه شرکت ها
    شرکت ایمن افزار وایا

    نام و نام خانوادگی: مصطفی عسگری
    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
    شاخه شرکت ها
    شرکت پژواک سامانه قاصدک

     

    نام و نام خانوادگی: مهدی هدایت فر
    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
    شاخه فروشگاه ها
    فروشگاه تامین نت

     

    نام و نام خانوادگی: احسان کریمی نیا
    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
    شاخه مشاوران

     

    نام و نام خانوادگی: علیرضا زمانی
    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
    شاخه مشاوران

     

    نام و نام خانوادگی: حامد خارکن
    سمت سازمانی : بازرس اصلی


    نام و نام خانوادگی: ارسلان قربانی
    سمت سازمانی : بازرس علی البدل

    نام و نام خانوادگی: حامد یعقوبی
    سمت سازمانی : عضو علی البدل هیئت مدیره
    شاخه شرکت ها
    شرکت نگار شبکه

     

    نام و نام خانوادگی: محمد منتظری
    سمت سازمانی : عضو علی البدل هیئت مدیره
    شاخه شرکت ها
    شرکت پیشگامان ارتباطات ایساتیس کاسپین

     

     نام و نام خانوادگی: مجید همایون فتح الهی
    سمت سازمانی : عضو علی البدل هیئت مدیره
    شاخه فروشگاه
    فروشگاه کامپیوتر سیسکو

     

    نام و نام خانوادگی: محمدرضا گرجی
    سمت سازمانی : عضو علی البدل هیئت مدیره
    شاخه مشاوران

     
     
     

     

        • راهنمای تکمیل پروفایل عضویت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان