•  
    محمد مهدی آهنی ها
    محمد مهدی آهنی ها

    محمد مهدی آهنی ها

    کد عضویت: 28030011
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: شبکه و اینترنت
    رشته تخصصی 2: نرم افزار و پورتال
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
    استان: قزوین
    پست الکترونیکی: mm.ahaniha@yahoo.com
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان