•  
    رضا اسکندرزاده علمداری
    رضا اسکندرزاده علمداری

    رضا اسکندرزاده علمداری

    کد عضویت: 28030062
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: نرم افزار و پورتال
    رشته تخصصی 2: شبکه و اینترنت
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
    استان: قزوین
    پست الکترونیکی: re.eskandarzadeh@gmail.com
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان