•  
    مرضیه احمدی پور
    مرضیه احمدی پور

    مرضیه احمدی پور

    کد عضویت: 28030108
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
    استان: قزوین
    پست الکترونیکی: ma_ah716@yahoo.com
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان